Ùrząd Cenzurë i słowa wòjewòdë – przërównanié

Dzysô fùl wersjô przemówieniô Wòjewòdë Dariusza Drelicha i wëjimk pismiona z Ùrzãdu Cenzurëz 1960 rokù. Bez kòméńterów – kòżdi niech sóm wniosczi wëcygnie.

Główny Urząd Kontroli Prasy i Widowisk, Recenzja sztuki J. Rompskiego “Pòrénk”. (22.02.1960)

“Trudno nieraz odpowiedzieć, gdzie kończy się regionalizm, a zaczyna separatyzm. Podtrzymywanie i propagowanie kultury stworzonej przez jakiś region jest rzeczą na pewno pożyteczną. Nikt nie będzie się dopatrywał separatyzmu przy okazji tworzenia regionalnych zespołów pieśni i tańca, amatorskich zespołów dramatycznych, popularyzowania ceramiki i haftów, folkloru w określonej gwarze itd. Jednakowoż niektórzy działacze kaszubscy zbyt daleko posuwają się w swoim lokalnym patriotyzmie.”

 

Przemówienié Dariusza Drelicha z leżnoscë Swiãta Samòstójnotë (11.11.2017)

“Warto zwłaszcza dziś przypominać każdemu z Polaków, a w szczególności każdemu z obywateli Pomorza, również temu, który nazywa siebie „przedstawicielem mniejszości etnicznej i regionalistą”, że to terytorium nieraz było przedmiotem knowań skierowanych przeciwko jedności państwa polskiego i wobec tego naszym obowiązkiem jest utrzymywanie tutaj stałej pewności własnej przynależności narodowej.
Pomorze ma prawo korzystać z pomocy państwa polskiego, lecz także ma obowiązek państwo polskie wspierać i pozostawać z nim w nieustannej jedności – tak, jak kończyna pozostaje niezmiennie częścią ciała, niezależnie od swojej specyfiki.
Samorząd jest rzeczą słuszną, ale jako oddolna organizacja administracji publicznej stanowiącej część administracji państwowej, a nie jako zaczyn separatyzmu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *