Szpòrt na żokach ju niedługò!

Lubisz Të sã pòsmiôc? Tej jô Cebie rôczã na Przezérk Stand up Szpòrt na żokach. A mòże Të sóm lubisz rozbawiac? Tej sã zapiszë!

http://kaszebsko.com/stand_up

Òrganizatorã je Kaszëbskô Jednota i PROCSB. Ùdëtkòwioné bez Krézowé Starostwò we Wejrowie. Przédny dobrzińca: Delikatesë Made in Kaszëbë.

Òrganizatorowie nie bierzą òdpòwiedzalnoscë za bòlenié brzëcha ze smiéchù.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *