Pón ti zemie

pon zemie

Hewòle nôdpis jaczi jô móm nalazłé w tunelu pòd banhòfã we Wejrowie. Dwie rzeczë mie sã nie widzą:
– Pón zemie ni mùszi nikwic pùblëcznégò rëmù nôdpisama
– To bë mògło bëc bez felów.

Jedna rzecz jakô mie sã widzy to BÙCHA aùtora. Za to prawie brawò!

Jô nalôzł ten nôdpis, a aùtorã òdjimka je Mateùsz Mejer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *