Kòmù më mómë kibicowac?

Spòkójno, jô nie mdã tuwò pisôł co Të môsz robic, tim barżi, że je ò spòrce – tuwò to dô emòcje i niech le òne òstóną pòzytiwnyma emòcjama.

Terôzka wszëtcë na najim kòńtineńce żëją Eùro, jaczé do Frańcëje scygnãło karna spòrtowców, a za nima całé hùrmë kibiców spragłëch brómków i dobri zôbawë. Je tim barżi czekawie, że niejedné słabé karna radzą so bëlno, a balownym dôgóm jidze lëbò. Jô chcã miast analizów meczów i sytuacjów w pùcharowi faze rzec ò sprawie, jakô mòże sã wëdawac czësto mało znaczącô, wedle drëdżich je kluczowô. Mòżesz jã pòtraktowac jak chcesz, ale zachãcywóm, żebë sã ji, ze sami czekawòscë chòcbë przëzdrzec.

Kòmù Kaszëbi mają kibicowac? Gwës, jidze mie ò Kaszëbów z nôrodnoscë, bò jak chtos mô zdebëltnienié swiądë i je w sztãdze bëc Kaszëbą i Pòlôchã i (dôjce Bòże!) jegò deklaracje, że òn na codzéń pò prôwdze pò kaszëbskù żëje i pòlskòsc mù w tim nie wadzy to nie są le słowa, żebë mù dac pòkù, le prôwda tej normalné, że òn mdze pòlską reprezeńtacjã dopingòwôł. A jak to je z naszim nôrodã? Kòmù kibicowac? Naszim! Na przëmiôr hòkejowémù karnu z Kanadë, w jaczim grają kaszëbsczi chłopi Kashubian Griffins. Ale më wrôcómë na nasz kòńtineńt i do nôwikszi terôczasno spòrtowi rozegracje. Je jaczis recept na to, z kògò gòlów më sã mómë ceszëc, a czedë na sãdzégò krzikac? Żebë jesz w jaczims karnie grôł jaczi Kaszëba, abò chtos z taczim pòchôdanim… A tak?

Jô znajã wiele nôrodnëch Kaszëbów jaczi kibicëją pòlsczi reprezeńtacje i to je dobri richtąg. Kò to je reprezeńtacjô całégò państwa, w tim Tatarów, Kaszëbów, czë Czechów co kòl nas mieszkają (ti trzecy mają dwa karna jaczim kibicëją). Tak to mòżemë pòtraktowac.

Tak tej niebëcé Pòlôchã nie wadzy w tim, żebë kibicowac Pòlsczémù Państwù, tu ni ma niżódnégò tôklu. Z drëdżi stronë tôkel sã zaczinô jak më kògòs do kibicowaniô nagadiwómë. Niech kòżdi mô na bòjiszczu “swòjëch” i jima kibicëje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *