Jastrë – nick nie je jak przódë

Pón Jezës zmartwëchwstôł. Smierc i złé są znikwioné. Te słowa nie brzëmią prôwdopòdobno dlô tëch co widzą blós to co je na tim swiece. Swiatowô wòjna mòże wëbùchnąc w kòżdim sztërkù, a nieszczesca dzeją sã i bez ni.

Chto równak zdrzi głãbi ten widzy, że to je le górz bezradnoscë złégò, jak szarpanié nogama dëszonégò. Pón Jezës zmartwëchwstôł i nick nie je jak przódë. Temù téż tëli gòrzu i niezrozmieniô je czerowóné do naju, chrzescëjanów. Całi swiat pąktëje kòżdą felã (wiele z nich to prôwdzëwé tôkle), równoczasno wskazywô, że Kòscół je nieskùteczny w rozrzesziwanim tôklów tegò swiata. Pò pierszé cwiardé lëczbë pòkazywają co jinégò, pò drëdżé bùtnowi swiat mùszi sã pògòdzëc z tim, że naszim zadanim nie je zbôwienié tu na zemie. To bëło zadanié Frańcësczi Rewùlucje, Bòlszewików, Pòla Pòta, Hitlera… Taczégò zbôwieniô më nie chcemë. Jezës Christus temù przëszedł z jiny realnotë, stôł sã dzélã naszégò żëcô, cobë më mielë ùdzél w ti niebiańsczi realnoce.

Czej naju nikwią nieszczesca, a to co wkół nie dôwô nama zrozmiec, dze je to zbôwienié i dobëcé dobra, tej chcemë pamiãtac, że lózy grób to je dokôz na to, że zmieniło sã cos co wëkrocziwô bùten tegò krócëchnégò sztërkù midzë klinã a grobã.

 

Niech na te Jastrë kòżdi z naju ùmrze. Ùmrze dlô grzéchów, a żëje z Christusã.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *