Wòjna fòlkloru z fòlklorã

Jeden gard i jedna szkòła, tak jak w kòżdim jinym gardze kòżdô jinô szkòła jakô mô ùczbë “regionalnégò jãzëka” robi wszëtkò cobë ùczniaków zachãcëc do chòdzeniô na te zajmë. Szkólnô …

Kòmù më mómë kibicowac?

Spòkójno, jô nie mdã tuwò pisôł co Të môsz robic, tim barżi, że je ò spòrce – tuwò to dô emòcje i niech le òne òstóną pòzytiwnyma emòcjama. Terôzka wszëtcë …

Bëlny wic 2016

Nôlepszô kabaretnô rozegracjô pòsobny rôz w majewi wikeńd w Òstrzëcach! 2 maja, ùzdrzimë karno Bliza, kabaret Kùńda i debiutańtów – Warblińsczé sliwczi.

Rasëzna dzysô – le kònsekweńtno!

Bòdôj tekstë jaczé są pùblikòwóné mùszą bëc “pùszczoné w swiat” w pasownym czasu. Jeżlë spòlëzna mô z czims tôkel, tej ò tim tôklu më piszemë. Nen tekst je ò rasëznie, …