Bëlny wic 2016

Nôlepszô kabaretnô rozegracjô pòsobny rôz w majewi wikeńd w Òstrzëcach! 2 maja, ùzdrzimë karno Bliza, kabaret Kùńda i debiutańtów – Warblińsczé sliwczi.

Rasëzna dzysô – le kònsekweńtno!

Bòdôj tekstë jaczé są pùblikòwóné mùszą bëc “pùszczoné w swiat” w pasownym czasu. Jeżlë spòlëzna mô z czims tôkel, tej ò tim tôklu më piszemë. Nen tekst je ò rasëznie, …

Napiszë co!

Czej piszesz wiérztë, pòwiôstczi, felietónë pò kaszëbskù – sélôj swòje ùtwórstwò do pòstãpnégò Zymkù! Przëbôcziwóm, że Zymk to je niefòrmalnô stowôra. Zymkòwcã mòżesz stac sã w chwile, czej przëslesz do …

Pón ti zemie

Hewòle nôdpis jaczi jô móm nalazłé w tunelu pòd banhòfã we Wejrowie. Dwie rzeczë mie sã nie widzą: – Pón zemie ni mùszi nikwic pùblëcznégò rëmù nôdpisama – To bë …

Znikwic pralczi, dac lëdzóm robòtã!

Jesz przed Jastrama na sztrasach Warszawë sã zacza wòjna. Dzyrsczi taksówkarzowie rëgnãlë na nieùtcëwégò wroga, jaczi pòdbiérô jima klijeńtów i zabiérô mòżlëwòtã żëcô, jich herojiczny ùczink mdze zapamiãtóny przez wszëtczé …

Wiérzta

*** Jantarowi witrôż Przez jaczi tuńcëje swiat W ritm strzélów do nieba pãcharzów Pôcha lata Kwiatë ze zelim w gòrzczi miodnoscë trôwë Òd wdichù do wëdichù Łąka w złotim słuńcu …