Bëlny wic 2016

Nôlepszô kabaretnô rozegracjô pòsobny rôz w majewi wikeńd w Òstrzëcach! 2 maja, ùzdrzimë karno Bliza, kabaret Kùńda i debiutańtów – Warblińsczé sliwczi.

Wiérzta

*** Jantarowi witrôż Przez jaczi tuńcëje swiat W ritm strzélów do nieba pãcharzów Pôcha lata Kwiatë ze zelim w gòrzczi miodnoscë trôwë Òd wdichù do wëdichù Łąka w złotim słuńcu …

Romanticznô lëteratura

Hewò je dzél romanu, jaczi czëtô Gita – bòhatérka skeczu kabaretu Kùńda: Mathew stojôł naprocëm ni. Òna łzawiącyma òczama pitała “czemù?”. Le jedurną òdpòwiescą béł smãtny jãk cëszë i pòcygający …