Głos Kaszëbów w Eùropie

Nôrodów je wiele wicy jak państwów. Te jaczé ni mają mòżlëwòtë wëpòwiôdaniô sã w swòji sprawie brëkùją głosu. Prawie takô  deja prowadzy Eùropejską Wòlną Przëstojiznã – òrganizacjã niereprezeńtowónëch nôrodów, jakô …

Òtemkłosc zamkłô na jinëch

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka mùsza flot zmianë wprowadzëc. Z wëpòwiesców profesora Wittbroda, nowégò przédnika K-PZ i ze znajemnotë prakticzi jegò przëstojników wëchôdô, że “zamikanié sã na jinëch” terô òkreszliwô sã słowã …

Wòjna fòlkloru z fòlklorã

Jeden gard i jedna szkòła, tak jak w kòżdim jinym gardze kòżdô jinô szkòła jakô mô ùczbë “regionalnégò jãzëka” robi wszëtkò cobë ùczniaków zachãcëc do chòdzeniô na te zajmë. Szkólnô …

Kòmù më mómë kibicowac?

Spòkójno, jô nie mdã tuwò pisôł co Të môsz robic, tim barżi, że je ò spòrce – tuwò to dô emòcje i niech le òne òstóną pòzytiwnyma emòcjama. Terôzka wszëtcë …

Bëlny wic 2016

Nôlepszô kabaretnô rozegracjô pòsobny rôz w majewi wikeńd w Òstrzëcach! 2 maja, ùzdrzimë karno Bliza, kabaret Kùńda i debiutańtów – Warblińsczé sliwczi.