Turbòsłowiańskô bùcha

Z Turbòsłowianów to mòże miec szpôs. Deja tegò, że më Słowianowie mielë swòje Jimperium, bò doch tak je w Słowiańsczich Wedach napisóné dôwô ùcéchã i nie traktëjemë tegò jakno zagróżbã, …