Wòjna fòlkloru z fòlklorã

Jeden gard i jedna szkòła, tak jak w kòżdim jinym gardze kòżdô jinô szkòła jakô mô ùczbë “regionalnégò jãzëka” robi wszëtkò cobë ùczniaków zachãcëc do chòdzeniô na te zajmë. Szkólnô …