Pón ti zemie

Hewòle nôdpis jaczi jô móm nalazłé w tunelu pòd banhòfã we Wejrowie. Dwie rzeczë mie sã nie widzą: – Pón zemie ni mùszi nikwic pùblëcznégò rëmù nôdpisama – To bë …

Znikwic pralczi, dac lëdzóm robòtã!

Jesz przed Jastrama na sztrasach Warszawë sã zacza wòjna. Dzyrsczi taksówkarzowie rëgnãlë na nieùtcëwégò wroga, jaczi pòdbiérô jima klijeńtów i zabiérô mòżlëwòtã żëcô, jich herojiczny ùczink mdze zapamiãtóny przez wszëtczé …

Wiérzta

*** Jantarowi witrôż Przez jaczi tuńcëje swiat W ritm strzélów do nieba pãcharzów Pôcha lata Kwiatë ze zelim w gòrzczi miodnoscë trôwë Òd wdichù do wëdichù Łąka w złotim słuńcu …

Romanticznô lëteratura

Hewò je dzél romanu, jaczi czëtô Gita – bòhatérka skeczu kabaretu Kùńda: Mathew stojôł naprocëm ni. Òna łzawiącyma òczama pitała “czemù?”. Le jedurną òdpòwiescą béł smãtny jãk cëszë i pòcygający …