Pòlsczi pón

To dô dwa zortë cywilizacjowi bùchë – particypacjowô i dawidowô (terminë stwòrzoné przez aùtora tëch słowów). Pierszô to je bùcha nôleżników karna z tegò, że òni mają cos cywilizacjowò dobëté, …

Turbòsłowiańskô bùcha

Z Turbòsłowianów to mòże miec szpôs. Deja tegò, że më Słowianowie mielë swòje Jimperium, bò doch tak je w Słowiańsczich Wedach napisóné dôwô ùcéchã i nie traktëjemë tegò jakno zagróżbã, …

Głos Kaszëbów w Eùropie

Nôrodów je wiele wicy jak państwów. Te jaczé ni mają mòżlëwòtë wëpòwiôdaniô sã w swòji sprawie brëkùją głosu. Prawie takô  deja prowadzy Eùropejską Wòlną Przëstojiznã – òrganizacjã niereprezeńtowónëch nôrodów, jakô …

Òtemkłosc zamkłô na jinëch

Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka mùsza flot zmianë wprowadzëc. Z wëpòwiesców profesora Wittbroda, nowégò przédnika K-PZ i ze znajemnotë prakticzi jegò przëstojników wëchôdô, że “zamikanié sã na jinëch” terô òkreszliwô sã słowã …